Zastupničko pitanje upućeno Ministarstvu za nauku, visoko obrazovanje i mlade.

Damir Marjanović
Pitanje

• Da li su i u u kojem iznosu pojedini dekani, prodekani fakulteta UNSA isplatili sebi dodatna primanja, te na osnovu kojih ugovora su ta primanja ostvarili, i da li su u realizaciji aktivnosti koja su dovela do naplate tih primanja koristili resurse UNSA, te da li su te aktivnosti realizirali u zvanično radno vrijeme?

Postavljeno dana: 
Srijeda, 27 Oktobar, 2021
Pošalji mail: 
Ne