Zastupničko pitanje upućeno Ministarstvu saobraćaja i Općini Ilidža.

Danijela Kristić
Inicijativa

Zahvaljujem se na odgovoru broj: 01-04-22801-34/21 (koji Vam dostavljam kao prilog), vezano za
podnesenu inicijatvu da se uvede saobraćajna linija, komercijalnog karaktera, na relaciji Vijećnica -
Vlakovo ili Dom Armije - Vlakovo.
Molim da Opštna Ilidža dostavi zahtjev za modifkaciju mreže linija na području KS tj. analizu
opravdanost uvooenja navedene linije po svim segmentma, kako bi Komisija za izradu prijedloga
mreže linija javnog prijevoza putnika u Kantonu Sarajevo mogla razmotriti navedeni zahtjev.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 16 Septembar, 2021
Pošalji mail: 
Da