Zastupničko pitanje upućeno Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.

Neira Dizdarević
Pitanje

"Na osnovu upita pojedinih predstavnika etažnih vlasnika o statusu napuštenih stanova i potraživanju naknade upravnika za iste, molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša za mišljenje i uputstvo u vezi procedure za ukidanje potraživanja za takve stanove budući da predstavnici etažnih vlasnika nailaze na prepreku u utvrđivanju vlasnika stana, kao i institucije kojoj se trebaju obratiti u vezi istih, a upravnik redovno obračunava potraživanja za naknadu.”

Postavljeno dana: 
Srijeda, 29 Juli, 2020
Pošalji mail: 
Da