Zastupničko pitanje upućeno Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo.

Hamed Aljović
Pitanje

Molim Ministarstvo privrede da mi odgovori na pitanje: U cilju potpune i pravilne primjene pozitivnih zakonskih propisa koji regulišu namjensko trošenje prihoda sa posebnim osvrtom na raspolaganje namjenski prihoda u skladu sa Zakonom o šumama Kantona Sarajevo ,postavljam sljedeće pitanje : Na koji način je utrošen namjenski prihod ostvaren iz naknade za eksproprisano šumsko zemljište ,naknade za krčenje šuma i naknade na ime troškova podizanja i održavanja novih šuma,na području općine Trnovo ?Na kojem lokalitetu u općini Trnovo je izvršeno podizanje novih šuma ili kupovina šume?

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 19 April, 2021
Pošalji mail: 
Da