Zastupničko pitanje upućeno Ministarstvu privrede.

Mahir Dević
Pitanje

Zastupnik Mahir Dević na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.06.2019.godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje i isto uputio Ministarstvu privrede. Pitanje se nalazi u prilogu.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 25 Juni, 2019
Pošalji mail: 
Da