Zastupničko pitanje upućeno Kantonaloj upravi za inspekcijske poslove.

Danijela Kristić
Pitanje

Etažni vlasnici zgrade Katun Babin Do bb Bjelašnica žale se na enormne visine računa za električnu energiju i to na stavci za zajedničku potrošnju. 

Molim da u okviru svoje nadležnosti izvršite inspekcijski nalaz, te provjerite da li je došlo do krađe električne energije ili pogrešnog obračuna.

Postavljeno dana: 
Srijeda, 23 Juni, 2021
Pošalji mail: 
Da