Zastupničko pitanje upućeno Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove.

Zvonko Marić
Pitanje

Zastupnik Zvonko Marić na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

• Molim Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da na osnovu evidencije zgrada od 05.05.2019 godine koje je obajavilo Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša na svojoj web stranici na osnovu člana 67. stav 5. Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 19/17) izvrši inspekcijski nadzor nad SVIM upravnicima/upraviteljima koji NISU DOSTAVILI potrebne informacije, a naročito informaciju o korisnoj površini zgrada u skladu sa članom 41. stav (1) tačka b) Zakona, a sve u vezi člana 41. Stav (7) tačka a) dostave sve informacije koje nedostaju, a naročito korisne površine zgrada za evidenciju koje Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša vodi na osnovu člana 67. Stav 5. Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 19/17)

• Molim KUIP da shodno članu 70. stav (1) tačka i) Zakona, a sve u vezi neizvršavanja obaveza iz člana 41. stav (1) tačka i) Zakona zbog nedostavljanja ažurnih informacija pogotovu informacije o korisnoj površini zgrada koja je JAKO bitna za utvrđivanje odluka etažnih vlasnika KAZNI svakog upravnika/upravitelja koji nije izvršio zakonsku obavezu.

• Također molim KUIP da shodno članu 70. stav (2) kazni i odgovorno lice upravnika/upravitelja zbog prekršaja iz člana 70. stav (1) tačka i) Zakona

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 21 Maj, 2019
Pošalji mail: 
Da