Zastupničko pitanje: • U kojoj fazi je realizacija inicijative koju sam podnijela 23.07.2019. godine, a odnosi se na izmjenu Zakona o administrativnim taksama.