Zastupničko pitanje Tužilaštvu Kantona Sarajevo da li je prema saznanjima ovog tužilaštva u procesu uspostave skupštinske većine i imenovanja tadašnjeg člana SDA za predsjedavajućeg počinjena neka nelegalna radnja ?