Zastupničko pitanje Senatu Univerzitetu u Sarajevu koje glasi: Koje je službeno tumačenje izmjena Zakona o visokom obrazovanju usvojenih na zadnjoj hitnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo?