Zastupničko pitanje Rektoru Univerziteta u Sarajevu, a u vezi sa isplatom doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje zaposlenika fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Jasmina Bišćević-Tokić
Pitanje

Zastupnica Jasmina Biščević Tokić na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje Rektoru Univerziteta u Sarajevu, a u vezi sa isplatom doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje zaposlenika fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Postavljeno dana: 
Utorak, 21 Maj, 2019
Pošalji mail: 
Ne