Zastupničko pitanje prema Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade vezano za broj direktora u OMŠ "Ilidža".

Haris Pleho
Pitanje

Zastupnik Pleho Haris na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

"Molim ministra obrazovanja da mi odgovori da li je istina da u Osnovnoj muzičkoj školi Ilidža imaju tri direktora i da li sva trojica primaju platu direktora?"