Zastupničko pitanje prema Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade.

Neira Dizdarević
Pitanje

Zastupnica Neira Dizdarević na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo uputila je zahtjev za dopunu odgovora na zastupničko pitanje sa 5. Radne sjednice SKS:

- Izražavam nezadovoljstvo odgovorom koji sam dobila na zastupničko pitanje sa 5. Radne sjednice SKS i zahtjevam dopunu istog, odnosno trazim da mi se dostavi tabelarni pregled, po godinama, sa brojem zahtjeva za opservacijom koji su podnijele osnovne škole u Kantonu Sarajevo u posljednjih deset godina, a ne zbirni iznos kako je to dostavljeno u odgovoru od strane Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Vladimir Nazor.

Postavljeno dana: 
Četvrtak, 28 Mart, 2019