Zastupničko pitanje prema Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo.

Jasmina Bišćević-Tokić
Pitanje

"Upućujem zastupničko pitanje Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog
uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i Uredu za borbu protiv korupcije i
upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo da li ste upoznati da v.d. izvršna direktorica za
ekonomsko-pravne poslove koja je imenovana dana 22.3.2021. godine, kao član Uprave
KJKP “Sarajevogas” d.o.o. Sarajevo, ne ispunjava uslove propisane Pravilnikom o
unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta navedenog preduzeća? Ako jeste, koje
ćete mjere po tom pitanju poduzeti?"

Postavljeno dana: 
Petak, 9 April, 2021
Pošalji mail: 
Da