Zastupničko pitanje: Poštovani ministre Vraniću , da li ste upoznati sa problemom ambulante Kovači u kojoj se već neko vrijeme nalazi odjel za fizikalnu terapiju koji je do sada bio na lokalitetu DZ Vrazova?