Zastupničko pitanje postavljeno na molbu etažnih vlasnika na adresi Džemala Bijedića 279L i 279K.