Zastupničko pitanje: “Po kom osnovu su pacijenti koji su u statusu penzionera, ali imaju manje od 65 godina starosti, dužni plaćati participaciju za pruženu zdravstvenu uslugu i da li postoji mogućnost za ukidanje takve prakse?”

Senad Hasanović
Pitanje

Zastupnik Senad Hasanović na Trećoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje: “Po kom osnovu su pacijenti koji su u statusu penzionera, ali imaju manje od 65 godina starosti, dužni plaćati participaciju za pruženu zdravstvenu uslugu i da li postoji mogućnost za ukidanje takve prakse?”

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 24 Januar, 2019