Zastupničko pitanje o poduzetim aktivnostima u svrhu uvođenja taxi vozila pilagođenih osobama sa invaliditetom.

Vildana Bešlija
Pitanje

Zastupnica Vildana Bešlija na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje o poduzetim aktivnostima u svrhu uvođenja taxi vozila pilagođenih osobama sa invaliditetom.

Proslijeđeno: 
Prethodno pitanje (ranije postavljeno pitanje sa sličnim ili istim sadržajem): 
Razlog ponavljanja pitanja: 
Nije odgovoreno
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 28 Mart, 2019