Zastupničko pitanje o mehanizmu zaštite vitalnog nacionalnog interesa.

Damir Nikšić
Pitanje

Zastupnik Damir Nikšić na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje o mehanizmu zaštite vitalnog nacionalnog interesa.

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 2 April, 2019