Zastupničko pitanje: “Na osnovu upita građana, molim informaciju o do sada poduzetim radovima na uređenju tramvajskog stajališta na Otoci. Građani tvrde da se osim postavljanja određene drvene konstrukcije drugim radovima nije pristupilo.”