Zastupničko pitanje: - Molim Vladu KS da me obavijesti o stanju prečistača Butila, da li je istina da prečistač ne radi?

Zvonko Marić
Pitanje

Zastupnik Zvonko Marić na Devetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.06.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

- Molim Vladu KS da me obavijesti o stanju prečistača Butila, da li je istina da prečistač ne radi?

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 26 Juni, 2019
Pošalji mail: 
Ne