Zastupničko pitanje: Molim Vas da mi dostavite sve ugovore o održavanju i atestiranju svih anestezioloških aparata i respiratora počev od januara 2016. godine pa do danas.