Zastupničko pitanje: Molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da mi dostavi kopije svih podzakonskih akata iz oblasti upraviteljstva koje je Ministarstvo donijelo u 2019. i 2020. godini.