Zastupničko pitanje: Molim da mi dostavite isplaćene stimulacije u 2020 godini sa tačno navedenim iznosima koji su isplaćeni i navedenim radnim mjestom na kojem je raspoređen radnik koji je dobio stimulaciju za svaki mjesec pojedinačno.