Zastupničko pitanje: “Koliko košta ukop umrlog na gradskom groblju Vlakovo i šta je sve uračunato u tu cijenu?”

Bibija Kerla
Pitanje

Zastupnica Bibija Kerla na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo uputila je zastupničko pitanje:

“Koliko košta ukop umrlog na gradskom groblju Vlakovo i šta je sve uračunato u tu cijenu?”

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 2 April, 2019
Pošalji mail: 
Da