Zastupničko pitanje: Koliko iznose ukupna dugovanja Kantona Sarajevo prema pojedincima po presudama u korist trećih lica?