Zastupničko pitanje kojim se traži dostava informacije o radu radne grupe koju je formirala bivša Vlada po pitanju migranata i preventivnog djelovanja po tom osnovu...

Elvis Vreto
Pitanje

Zastupnik Elvis Vreto na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo podnio je zastupničko pitanje kojim traži dostavu informacije o radu radne grupe koju je formirala bivša Vlada po pitanju migranata i preventivnog djelovanja po tom osnovu, šta je do sada radna grupa radila i koje su aktivnosti poduzeli, kao i koje mjere poduzima aktuelna Vlada?

Postavljeno dana: 
Srijeda, 22 Maj, 2019
Pošalji mail: 
Ne