Zastupničko pitanje koje se odnosi na mogućnost pripajanja SOS Vrtića u JU “Djeca Sarajeva”, ukoliko SOS organizacija napusti našu zemlju nakon završetka njihovog projekta.

Neira Dizdarević
Pitanje

Zastupnica Neira Dizdarević na Trećoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, a na molbu roditelja mališana koji pohađaju “SOS vrtić”, postavila je zastupničko pitanje koje se odnosi na mogućnost pripajanja SOS Vrtića u JU “Djeca Sarajeva”, ukoliko SOS organizacija napusti našu zemlju nakon završetka njihovog projekta.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 24 Januar, 2019