Zastupničko pitanje: Ko, na čiju inicijativu i po kojim kriterijima je vršio selekciju i odabir šest učenika iz KS, a u vezi dodjele nagrada i priznanja najboljim učenicima OŠ i SŠ Federacije BiH u školskoj 2018/2019.g