Zastupničko pitanje Kantonalnom zavodu za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa.