Zastupničko pitanje Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove: “Molim da me obavijestite šta je Kantonalna uprava za inspekcijske poslove poduzela na realizaciji Zaključka Skupštine KS broj 01-04-25003-7/20 od 28.07.2020. godine."