Zastupničko pitanje: “Kada će Ministarstvo odgovoriti na dopise i dokaze roditelja učenika o kršenju propisa i zakona od strane direktora Osnovne škole "Malta"?”

Damir Nikšić
Pitanje

Zastupnik Damir Nikšić na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

“Kada će Ministarstvo odgovoriti na dopise i dokaze roditelja učenika o kršenju propisa i zakona od strane direktora Osnovne škole "Malta"?”

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 22 April, 2019
Pošalji mail: 
Ne