Zastupničko pitanje JU “Studentski centar” Sarajevo.

Danijela Kristić
Pitanje

Zastupnica Danijela Kristić na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo uputila je zastupničko pitanje JU “Studentski centar” Sarajevo.

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 21 Maj, 2019
Pošalji mail: 
Ne