Zastupničko pitanje: Da li su tačni navodi da konpanija Nexe doo Sarajevo koristi naftu i naftne derivate u pogonu za proizvodnju opeke na lokalitetu Rapailo – Gladno polje, Općina Ilidža.