Zastupničko pitanje: Da li Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo ima potrebu za specijalističkom jedinicom koja bi u svom sastavu imala pse tragače?