Zastupničko pitanje: Da li Kanton Sarajevo ima i ako ne kada će Vlada donijeti Zakon o zaštiti i finansiranju porodica s djecom u poteškočama u razvoju?

Bibija Kerla
Pitanje

Zastupnica Bibija Kerla na Desetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 24.06.2019.godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

• Da li Kanton Sarajevo ima i ako ne kada će Vlada donijeti Zakon o zaštiti i finansiranju porodica s djecom u poteškočama u razvoju?

Postavljeno dana: 
Petak, 5 Juli, 2019
Pošalji mail: 
Ne