Zastupničko pitanje: Da li je stavljen van snage ili usklađen sa pozitivnim pravnim propisima Zakon o upravljanju privrednim društvima u nadležnosti KS iz 2001.godine?

Haris Pleho
Pitanje

Zastupnik Pleho Haris na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje: Da li je stavljen van snage ili usklađen sa pozitivnim pravnim propisima Zakon o upravljanju privrednim društvima u nadležnosti KS iz 2001.godine?

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 28 Mart, 2019