Zastupnička pitanja vezano za rad Upravnog odbora KJU Porodično savjetovalište u vrijeme pandemije COVID 19.