Zastupnička pitanja vezana za sistem za naplate parkinga u Kantonu Sarajevo.