Zastupnička pitanja vezana za odluku o smjeni policijskog komesara.

Aljoša Čampara
Pitanje

Zastupnik Aljoša Čampara na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupnička pitanja vezana za odluku o smjeni policijskog komesara.

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 17 April, 2019