Zastupnička pitanja vezana za KJU Gerontološki centar.