Zastupnička pitanja upućena stambenoj inspekciji Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

Zvonko Marić
Pitanje

Zastupnik Zvonko Marić na Drugoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.12.2018. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo uputio je zastupnička pitanja stambenoj inspekciji Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

Pitanja se nalaze u prilogu.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 27 Decembar, 2018