Zastupnička inicijativa “za vraćanje materijala na dnevni red Skupštine Kantona Sarajevo, a koji se odnose na razmatranje Informacije o poslovanju i radu Bags Energotehnika d.d. Vogošća za 2018. i 2019. godinu”.