Zastupnička inicijativa za sufinansiranje izgradnje gradske vodovodne mreže za 180 domaćinstava u ulici Kamenolom, MZ Blažuj –Općina Ilidža.

Elvis Vreto
Inicijativa

Na osnovu člana 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona
Sarajevo", broj 25/10, 14/11, 19/11, 7/12, 26/12), Vladi Kantona Sarajevo, tačnije
resornom ministarstvu upućujem inicijativu za sufinansiranje izgradnje
gradske vodovodne mreže za 180 domačinstava u ulici Kamenolom, MZ
Blažuj –Općina Ilidža.

Obrazloženje
Na zahtjev građana, predstavnika 180 domačinstava ulice Kamenolom podnosim inicijativu za
izgradnju gradske vodovodne mreže, kako bi pitanje pitke vode za nevedenu ulicu bilo
konačno riješeno. Inicijativu podnosim na prehodno postavljeno i odgovoreno pitanje oko
navedene ulice i na osnovu odgovora koji sam dobio od ministrastva, ViK ( akt br.3227/2 od
05.05.2020) i Općine Ilidža( akt br 04-sl-453/20 od 05.05.2020) jasno je da su građani taoci u
postojećoj situaciji. Od Općine Ilidža ze zahtjeva provedbeno planska dokumentacija koja ne
postoji za navedeni ruralni lokalitet, kao što ne postoji ni za područje MZ Rakovica ali se na
osnovu projekta vodosnadbijevanja nove mreže u velikoj mjeri realizuje izgradnja vodovodne
mreže u fazama.
Činjenica je da Općina Ilidža nije uradila za pojedine MZ provedbeno plansku dokumantaciju
pravdajući to ruralnim dijelom i gustoćom naseljenosti navedenih područja, ali je sa druge
strane Općina uradila projektno- tehnički prijedlog nove mreže vodosnadbijevanja ulice
Kamenolom, spremna finansirati izgradnju ali KJKP ViK odbija prihvatiti projekt postavljajući
uslov da za ruralni dio treba prostorno planska dokumentacija.
Inicijativom tražim da se sufinasira i prihvati prijedlog projekta Općine Ilidža kako bi se krenulo u realizaciju vodosnadbijevanja, tražim od ministrastva i KJKP ViK da daju saglasnost i
pristupe nadzoru izgradnje vodovoda u ulici Kamenolom kao u sličnom slučaju i principima
kod projekta vodosnadbijevnja i izgradnje gradske vodovodne mreže u Rakovici. Nadzorom
nad izvedenim radovima KJKP ViK će omogućiti da realizirani projekt ispunjava sve uslove za
buduću provedbenu plansku dokumentaciju na koju građani ne smiju čekati jer se radi o pitkoj
vodi.

Napominjem da u navedenoj ulici od 180 domačinstava, živi dosta starih osoba, ratnih vojnih
invalida, demobilisanih pripadnika ARBiH, invalidnih lica, ogroman broj porodica sa
maleljetnom djecom i da je voda u njihovim domovima pitanje svih pitanja.

Postavljeno dana: 
Četvrtak, 27 Avgust, 2020
Pošalji mail: 
Da