Zastupnička inicijativa za sanaciju puta na lokaciji Blagovac (Općina Vogošća) i postavljanje kontejnera bliže kućama.