Zastupnička inicijativa za rješavanje problema napuštenih i oštećenih vozila na raznim lokacijama u Kantonu Sarajevo.

Bilsena Šahman
Inicijativa

Zastupnica Bilsena Šahman na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu:

“Da li je određena lokacija za odlaganje napuštenih i ostećenih vozila koja nepotrebno zauzimaju parking mjesta na raznim lokacijama na području Kantona Sarajevo, ako nije dokle se stiglo sa tim? Ako nije ništa poduzeto po tom pitanju onda pokrećem inicijativu da se konačno krene ka rješavanju ovog problema u Kantonu Sarajevo.”

Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 1 April, 2019
Pošalji mail: 
Ne