Zastupnička inicijativa za provođenje inspekcijskog nadzora nad pravnim licem WOOD TEAM d.o.o. Ilijaš Donja Luka.