Zastupnička inicijativa za promociju automobila na električni pogon.

Bilsena Šahman
Inicijativa

Pokrećem inicijativu za promociju automobila na električni pogon, građani bi trebali biti oslobođeni poreza pri kupovini takvih automobila . Građani koji imaju stare automobile a žele ih zamjeniti sa autima na električni pogon, da dobiju novčani podsticaj pri kupovini . Razmotriti I podsticaj za Taxi prevoz kako bi prešli na upotrebu ovakvih vozila .

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 27 Oktobar, 2021
Pošalji mail: 
Da