Zastupnička inicijativa za promjenu Ustava Kantona Sarajevo.

Zvonko Marić
Inicijativa

Zastupnik Zvonko Marić na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu za promjenu Ustava Kantona Sarajevo koji se odnosi na pravo na pitku vodu, te na osnovu 184. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo predložio sljedeći amandman na Ustav Kantona Sarajevo koji glasi:

Pravo na pitku vodu
● Svako ima pravo na pitku vodu.
● Vodni resursi su javna imovina kojom upravlja država.
● Vodni resursi prvenstveno i održivo služe za opskrbu građana
vodom za piće i upotrebu u domaćinstvu, i nisu tržišna roba.
● Snabdijevanje pitkom vodom i vodosnabdijevanje domaćinstava
obezbjeđuje država direktno kroz lokalne zajednice i ne na
komercijalnoj bazi.
● Niti jedan stanovnik Kantona ne smije biti ostavljen bez vode
ukoliko svoje obaveze ne može izmiriti usljed nedostatka
finansijskih sredstava za život.

Postavljeno dana: 
Petak, 29 Mart, 2019