Zastupnička inicijativa za preispitivanje svih zakonskih i podzakonskih akata koji uređuju materiju parafiskalnih nameta, a u ciju rasterećenja privrede u KS, odnosno da li već imate određene aktivnosti u planu za sprovođenje u bliskoj budućnosti?

Vildana Bešlija
Inicijativa

Zastupnica Vildana Bešlija na Dvanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 24.07.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu za preispitivanje svih zakonskih i podzakonskih akata koji uređuju materiju parafiskalnih nameta, a u ciju rasterećenja privrede u Kantonu Sarajevo, odnosno da li već imate određene aktivnosti u planu za sprovođenje u bliskoj budućnosti?

Postavljeno dana: 
Četvrtak, 25 Juli, 2019
Pošalji mail: 
Da